آمار دانشجویان آمار زیستی تحلیل آمار سایت و وبلاگ
X
تبلیغات
مودیسه
 
دانشجویان آمار زیستی
آمار؛تصویر دیروز، آیینه امروز،دورنمای فردا
آخرین مطالب
نویسندگان
سایر
چهارشنبه 4 فروردین‌ماه سال 1395 :: 16:08 ::  نویسنده : یوسف بشیری

این سایت  بمنظور راهنمایی به مشکلات آماری دانشجویان رشته های مختلف دانشگاهی در زمینه دروس آماری، انجام پروژه های آماری، تجزیه و تحلیل پایان نامه، چگونگی نوشتن  پروپوزال و پایان نامه، بررسی روایی وپایایی پرسشنامه، استخراج مقاله از پایان نامه و مشاوره برای آمادگی آزمون کارشناسی ارشد آمار زیستی  آمادگی دارد تا خدمات فوق را در کوتاه ترین زمان انجام دهد.


یوسف بشیری

amarezisti@yahoo.com

چهارشنبه 4 فروردین‌ماه سال 1395 :: 16:07 ::  نویسنده : یوسف بشیری

از تمامی دانشجویان، فارغ التحصیلان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری  آمار و آمار زیستی خواهشمند است  جهت استفاده سایر دانشجویان، مطالب آماری ، کتابهای آماری و خصوصا مقالات جدید این حوزه را به آدرس amarezisti@yahoo.com ارسال نمایند تا به نام خود عزیزان در وب سایت بازنشر شود.

ضمناً منتظر هرگونه نظر، انتقاد و پیشنهاد سازنده توسط شما عزیزان هستیم.


یکشنبه 12 اردیبهشت‌ماه سال 1395 :: 22:54 ::  نویسنده : یوسف بشیری

نسخه فارسی و انگلیسی داده کاوی با R را از لینک های زیر دانلود نمایید.

دانلود نسخه انگلیسی


دانلود نسخه فارسی


منبع: سایت آزمونهای اپیدمیولوژی

نشست عمومی معاون رئیس جمهور با کارکنان مرکز آمار ایران برگزار شد

تاریخ اردیبهشت 06, 1395

 

 معاون رئیس جمهور  و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، روز شنبه چهارم اردیبهشت ماه در یک نشست عمومی با کارکنان مرکز آمار ایران  شرکت کرد و به گفت و گوی صمیمی و بررسی خواسته‌ها و انتظارات آن‌ها پرداخت. دکتر نوبخت، هدف از حضور خود در مرکز آمار ایران را دیدار از مرکز آمار ایران و آگاهی از خواسته‌های کارکنان  این مرکز ذکر نمود و در ادامه گفت: مقبولیت وجایگاه رفیع  مرکز آمار ایران  صرفاً با تصویب قانونی مرجعیت دائمی مرکز آمار ایران برای تولید و انتشار آمارهای رسمی کشور، حاصل نمی‌شود بلکه  تولید آمارهای  بهنگام  و دقیق این مقبولیت و مرجعیت را برای مرکز آمار ایران  ایجاد می‌کند. وی همچنین ارتقاء جایگاه مرکز آمار ایران را  منوط به انتشار آمار های  دقیق و در کنار آن‌ برآوردن  انتظارات کارکنان آن ذکر کرد و در ادامه بر ضرورت بهبود وضعیت رفاهی و استخدامی کارکنان آن  تاکید نمود. وی اجرای سرشماری را موقعیتی خاص برای مرکز آمار ایران ذکر  کرد که می‌تواند به واسطه آن، توانایی‌های  این مرکز منعکس گردد.

 

رئیس مرکز آمار ایران نیز  در ابتدای این جلسه، پس از ارائه گزارشی از فعالیت های مرکز، کارکنان مرکز آمار را افرادی دلسوز، کاری، دارای وجدان کاری و شرافت حرفه ای بالا ذکر کرد و گفت: تولید آمار با دقت وسرعت  بالا، تفکر اصلی  و مهمترین اولویت  مرکز آمار است و حاصل این تفکر انتشار شاخص های مهم اقتصادی همچون تورم ، نرخ بیکاری و رشد اقتصادی در کمترین زمان  است.  وی در ادامه  افزود: ‌همه سعی مرکز آمار این است تا سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 به  شیوه  اینترنتی و  با استفاده از تبلت در عملیات میدانی و  با کیفیت بالا انجام شود.رئیس مرکز آمار ایران در ادامه سخنان خود تصریح کرد: هدفگذاری مرکز آمار ایران، تغییر روش جمع آوری اطلاعات  از طرح‌ها و سرشماری ها به سمت شیوه ثبتی است.وی با ذکر  این نکته  که هدف و  ایده ال مرکز آمار، جمع آوری اطلاعات به طور کامل  از طریق روش ثبتی است، ساماندهی آمارهای ثبتی را منوط  به همکاری کلیه دستگاه های اجرایی و اتصال  پایگاه‌های اطلاعاتی آن ها با یکدیگر بیان نمود. گفتنی است رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی  کشور،ضمن بازدید از دفاتر  مرکز آمار  ایران و گفت و گوی  صمیمی با کارکنان مرکز آمار ایران  بر بهبود وضعیت رفاهی آن ها تاکید نمود. بازدید از موزه مرکز آمار ایران و امضای دفتر  یادبود  این موزه، از دیگر برنامه‌های  حضور دکتر نوبخت در مرکز  آمار ایران بود. 


ادامه مطلب ...

جمعه 10 اردیبهشت‌ماه سال 1395 :: 10:30 ::  نویسنده : یوسف بشیری

عنوان مقاله : تحلیل بقاء بیماران تالاسمی ماژور با استفاده از مدل های پارامتری و نیمه پارامتری بقاء

رضا علی اکبری خویی،عنایت اله بخشی، آزیتا آذرکیوان، اکبر بیگلریان


ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﺎژور ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﮐﻢﺧﻮﻧﯽ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ.ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﺎژور ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی راﯾﺞدر ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻘﺎء اﺳﺖ.

روش ﮐﺎر: در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪﻧﮕﺮ ﻃﻮﻟﯽ از اﻃﻼﻋﺎت 296 ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﺎژور اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺪلﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل از ﻣﻼک اﻃﻼع آﮐﺎﯾﯿﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار R شد.

ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ: ﻣﺪل ﻟﻮگ-ﻧﺮﻣﺎل ﻧﺸﺎن داد، ﺳﻦ اﺑﺘﻼ، ﺳـﻦ اوﻟﯿﻦ ﺗﺰرﯾﻖ دﺳﻔﺮال، ﺳﻦ ﺷﺮوع ﺗﺰرﯾﻖ ﺧﻮن، زادﮔﺎه ﺑﯿﻤﺎران و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺎدر ﺑﺎ ﺑﻘﺎء ﺑﯿﻤﺎران راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨـﯽداری داﺷـﺖ.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی: ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻼک اﻃﻼع آﮐﺎﯾﯿﮑﻪ ﻣﺪل ﭘﺎراﻣﺘﺮی ﻟﻮگ-ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺪل ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺪل ﮔﺎﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل در ﺑﯿﻦ ﻣﺪلﻫﺎی ﻓﻮق ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻟﺬا ﻣﺪل ﭘﺎراﻣﺘﺮی ﻟﻮگ-ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻘﺎء ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﺎژور اﻧﺘﺨﺎب و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﯾﺪ.

دانلود


از آقای رضا علی اکبری خویی  کارشناس ارشد آمار زیستی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی بابت ارسال مقاله تشکر می شود.

سه‌شنبه 7 اردیبهشت‌ماه سال 1395 :: 09:59 ::  نویسنده : یوسف بشیری

قابل توجه کاربران و متقاضیان  سیزدهمین دوره  ( اسفند 94) جذب هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور     24/01/95

با توجه به اینکه سیزدهمین فراخوان به صورت 100% الکترونیکی برگزار شده است، بررسی مدارک متقاضیان در سه مرحله انجام خواهد شد

مرحله اول:بررسی اولیه مدارک متقاضیان توسط کاربران جذب دانشگاهها و اعلام وضعیت به ایشان به سه حالت 1- غیرقابل بررسی و بایگانی ، 2- نقص مدارک و منتظر اصلاح ، 3- تکمیل مدارک و منتظر مصاحبه

مرحله دوم: اجازه ورود اطلاعات متقاضیان حالت دوم جهت تکمیل مدارک

مرحله سوم: دعوت از متقاضیان جهت شرکت در مصاحبه و طی سایر روال جذب

لینک خبر

یکشنبه 5 اردیبهشت‌ماه سال 1395 :: 14:39 ::  نویسنده : یوسف بشیری

عباس عباسی قهرمانلو، دانشجوی دکتری اپیدمیولو‍ژی هستند.  سایت " آزمون‌های اپیدمیولوژی" با هدف عمده ایجاد محلی برای تبادل اطلاعات در زمینه اپیدمیولو‍‍ژی ، مشاوره در خصوص آزمون های ارشد و دکتری این رشته  و مطالب بسیار متنوع دیگر  ایجاد شده است. آدرس این وب سایت http://www.drabbasighahramanloo.ir   می باشد که در قسمت پیوند ها قرار گرفت. برای ایشان آرزوی موفقیت روز افزون دارم.

دوشنبه 30 فروردین‌ماه سال 1395 :: 19:49 ::  نویسنده : یوسف بشیری
یکشنبه 29 فروردین‌ماه سال 1395 :: 01:20 ::  نویسنده : یوسف بشیری

نشریه سالنامه آماری در بر گیرنده آمار و اطلاعات ثبت وقایع حیاتی چهارگانه ولادت، فوت، ازدواج، طلاق و سایر فعالیت هایی است که توسط سازمان ثبت احوال انجام می گیرد است. هر یک از وقایع چهارگانه بر اساس قانون ثبت احوال در ادارات تابعه ثبت، و آمار آن از طریق سامانه برخط ثبت وقایع حیاتی جمع آوری می گردد. آمارهای ثبت شده وقایع حیاتی به لحاظ بکارگیری شیوه ثبت، از معتبرترین آمار و اطلاعات جمعیتی بوده و می تواند در برنامه ریزی ها، سیاستگذاریها و انجام فعالیت های علمی و پژوهشی و ... مورد استفاده قرار گیرد.


نشریه سالنامه آماری سال 1393 دهمین سالنامه از مجموعه سالنامه آماری ثبت احوال می باشد که به قسمت سالنامه آماری اضافه شد.

شنبه 28 فروردین‌ماه سال 1395 :: 09:51 ::  نویسنده : یوسف بشیری
شنبه 21 فروردین‌ماه سال 1395 :: 09:18 ::  نویسنده : یوسف بشیری
پنج‌شنبه 19 فروردین‌ماه سال 1395 :: 11:31 ::  نویسنده : یوسف بشیری

دهم فروردین مصادف با آغاز سومین سال فعالیت وب " دانشجویان آمار زیستی" بود. در این مدت 220803 بار صفحات وبلاگ توسط شما عزیزان بازدید شده است. در طی این سه سال، بیش از 382 یادداشت در وب بارگذاری شده است . بیش از 413 نظر شما توسط شما عزیزان دریافت شده و صدها پیغام و ایمیل دوستان پاسخ داده شده است. در سال جدید ضمن تشکر از همراهی شما دوستان، هر گونه همکاری و ارائه مطلب توسط شما دوستان را ارج نهاده و از ارایه نقطه نظرات، پیشنهاد ها و انتقادات شما استقبال می کنیم.

با ما و همراه ما باشید.

یوسف بشیری

پنج‌شنبه 19 فروردین‌ماه سال 1395 :: 11:31 ::  نویسنده : یوسف بشیری
   1      2       3       4       5       ...      20    >>
آمار وبلاگ
  • تعداد بازدیدکنندگان: 229231
 
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است |طراحی : پیچک
 

  • تایم نت
  • ایرانی فون
  • کارت شارژ همراه اول