دانشجویان آمار زیستی

آمار؛تصویر دیروز، آیینه امروز،دورنمای فردا

پنج‌شنبه 2 شهریور‌ماه سال 1396 ساعت 22:37

دکتر عمیدی از میان ما رفت

زندگی نامه دکتر عمیدی
نام و نام خانوادگی: علی عمیدی
نام پدر: احمد
تاریخ تولد: ۲۱-۱۱-۱۳۲۱
محل تولد: گلپایگان
شماره شناسنامه : ۳۱۲
محل صدور: گلپایگان
محل خدمت: دانشکده علوم ریاضی
گروه آموزشی: آمار
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: فرانسه
رشته تحصیلی / تخصصی: ریاضیات کاربردی – آمار و احتمالات
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه دولتی نانسی
مرتبه دانشگاهی: دانشیار
غروب دلگیر و غم‌انگیز روز سی ام آبان ۱۳۸۱
تاریخ فوت: دوم شهریور 1396
دکتر علی عمیدی

این استاد فرزانه برای شرکت در جلسه‌ی آمار در ایستگاه اتوبوس منتظر رسیدن وسیله بودند که موتورسواری نابخرد در خط ویژه اتوبوس، دکتر علی عمیدی را بر زمین کوبید و صحنه تصادف را ترک کرد. بعد از چند ساعت، پیکر خون آلود و متورم استاد، از این بیمارستان به آن بیمارستان با عفریت مرگ دست و پنجه نرم می‌کرد. بهترین پزشکان و متخصصین در بیمارستان پارس بر بالینش حاضر شدند و با تلاش بی‌وقفه توانستند او را از مرگ نجات دهند.


پنج ماه در کما بود... نگاهی مات ... که بعد از گذشت سه سال هنوز معلوم نیست در پس آن نگاه چیست؟


حال در 2 شهریور 1396 جان به جان آفرین تسلیم گفتند.( قسمت کوتاهی از این مطلب از سایت آمارستان و بقیه مطلب عینا از سایت آمارگیران نقل قول شده است.)

 

 

 

افتخارات و سوابق  کسب شده در طول خدمت :
- استاد نمونه دانشگاه شهید بهشتی در سال ۷۷
-کسب امتیاز و جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی سال ۷۹ ( تالیف دوجلد کتاب نظریه نمونه گیری  و کار برد آن)
- برنده کتاب سال دانشگاه تهران سال ۷۹
- دریافت ده لوح تقدیر از دانشگاه شهید بهشتی به مناسبت  تالیفها  و ترجمه‌های کتب ریاضی و آمار در سطح دانشگاهی
- دریافت تقدیر از انجمن ریاضی ایران به مناسبت خدمات علمی در بالا بردن سطح  ریاضی کشور سال ۸۰
- دریافت تقدیر از سوی انجمن آمار ایران به مناسبت خدمات علمی در بالا بردن سطح علم آمار در ایران (سال۸۰)
-دریافت تقدیر و جایزه از سوی مرکز آمار ایران به عنوان استاد نمونه در زمینه علم آمار (سال ۷۹)

-‌
فعالیتهای آموزشی :
دروس مورد علاقه تدریس و مطالعاتی: نظریه نمونه‌گیری، استنباط آماری پارامتری و ناپارامتری
-
فهرست کتابهای انتشار یافته
کتابها:

- احتمال – انتشارات دانشگاه اهواز
- مجموعه ای درباره برآورد – انتشارات دانشگاه اهواز
- احتمال و کاربردهای آن – انتشارات دانشگاه پیام نور
- نمونه گیری، جلد اول – انتشارات دانشگاه پیام نور
- نمونه گیری، جلد دوم – انتشارات دانشگاه پیام نور
- نظریه نمونه گیری و کاربردهای آن ، جلد اول – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
-نظریه نمونه گیری و کاربردهای آن ، جلد دوم– انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
- ریاضیات گسسته پیش‌دانشگاهی (با همکاران)‌ – انتشارات وزارت آموزش و پرورش

ترجمه‌ها
- آنالیز مختلط و کاربردهای آن (چاپ ۱ و ۲ و ۳) – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
- استنباط آماری ناپارامتری (با همکار)‌ – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
- مبانی نظریه تصمیم – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
- ریاضیات انتخاب – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
-دانستنیهای اعداد بزرگ – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
- آمار ریاضی (چاپهای اول تا پنجم با همکار)– انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
- آمار کاربردی جلد اول – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
- آمار کاربردی جلد دوم– انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
- ریاضیات گسسته و ترکیباتی (جلد اول) – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
- ریاضیات گسسته و ترکیباتی (جلد دوم) – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
- اصول آمار زیستی (جلد اول) – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
- اصول آمار زیستی (جلد دوم) – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
- آمار برای مدیریت و اقتصاد (دو جلد با همکاران) – انتشارات دانشکده اقتصاد وزارت دارایی
- جلد اول فرهنگ دانشنامگی آمار (با همکاران) – انتشارات پژوهشکده آمار ایران
- آمار در بازرگانی – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
-آمار ریاضی فروند (با همکار) – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

ویرایشهای علمی
-نظریه نمونه گیری – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
- نظریه مقدماتی احتمال و فرایندهای تصادفی – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
- مفاهیم و روشهای آماری – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
-تحلیل و اریانس و طرح آزمایشها – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
- آشنایی با فرایندهای تصادفی – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
-نظریه آمار دو جلد – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی (کتاب سال(
- مسائل مسابقه های ریاضی آمریکا، جلد اول – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
- گزیده‌هایی از نظریه اعداد – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
- اصول آماری و طرح آزمایشها (دو جلد) – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
- علم و هنر شبیه سازی سیستم‌ها – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی (کتاب سال)
- تحلیل چند متغیره – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
- مبانی نظریه صف – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
- آمار ناپارامتری کاربردی – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی (کتاب سال)
- جبر ماتریسها برای علوم زیستی – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
- مبانی آمار مهندسی – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
- استنباط آماری ناپارامتری – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
- فرآیندهای تصادفی – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
-واژه‌نامه نامه ریاضی (با همکاران) – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
-- طرح و تحلیل آزمایشها – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
-نظریه گراف – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
 -
تحلیل رگرسیون کاربردی – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
- ابتکارهایی در ریاضیات – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
-آمار ریاضی – انتشارات دانشگاه پیام نور
- آشنایی با نظریه صف بندی – انتشارات دانشگاه پیام نور
-ریاضی برای آمار – انتشارات دانشگاه پیام نور
- مقدمه‌ای بر آمار و احتمال – انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
- فرآیندهای تصادفی – انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
- طرح آزمایشها (دو جلد) – انتشارات دانشگاه پیام نور
-آشنایی با کنترل کیفیت – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
- تحلیل بقا – انتشارات دانشگاه تربیت مدرس


-  فهرست مقالات انتشار یافته:
مقالات داخلی:
- آزمون گری برای نرمال بودن ، مجله اندیشه آماری، شماره اول، سال ۱۳۷۵
- توزیعهای احتمال لاگرانژی، مجموعه مقالات سومین کنفرانس آمار کشور، سال ۱۳۷۵
- مروری بر توزیع بورل-تانر، مجله اندیشه آماری، شماره دوم، سال ۱۳۷۸
- مدلهای توزیع و تابع خطر، مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس آمار کشور، سال ۱۳۷۹
و چندین مقاله دیگر در مجله نشر ریاضی

مقالات علمی:

۱- Etude de la function de puissance du test de signe, revue de statistique appliqueé, vol. XXIV, no. 2, 1976.
2- A note on the moments off the generalized negative binomial distributionand on certin peroperties of this distribution. SIAMJ. APPL. MATH. Vol. 34, no.2 , 1978
3- La distribution binomiale negative generalizee Bulletin de I.S.I. , Tokyo 1987
4- Sur lestimation du parameter de translation de la loi de Cauchy , bulletin de I.S.I , LIVER 1, Paris 1989
5- Une methode basee sur les lois statistiques pour calculer les integrals algebriques, 5th conference on numerical methods MISKOLC, 1990
6- Le theoreme central limite pour les variables aleatoires dependants, sous des conditions de regularite , Conf., Saint-Flour XXI , 1991


-‌
فعالیتهای علمی دیگر:
-عضو شورای تهیه واژه‌نامه ریاضی و آمار انجمن ریاضی ایران و مسئول تهیه آن
- عضو شورای تهیه فرهنگ دانشنامگی ریاضی و مسئول تهیه آن
-عضو شورای تهیه فرهنگ دانشنامگی آمار در پژوهشکده آمار ایران
- مشاور مجله نشر ریاضی (مرکز نشر دانشگاهی(
- عضو شورای سردبیری مجله اندیشه آماری ارگان انجمن آمار ایران
- عضو شورای واژه‌گزینی ریاضی فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران
- عضو شورای هماهنگی علوم پایه فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران
-عضو هیئت علمی مرکز نشر دانشگاهی
- داوری ده‌ها طرح تحقیقاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های مختلف
-هدایت و داوری ده‌ها پایان نامه دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی
منبع: سایت آمارگیران
http://www.akhale.ir/show.php?page=article&id=17برچسب‌ها: اساتید آمار
نظرات (4)
+ شاه میرزالو [ نامشخص ]
روحش شاد. خداوند بیامرزدش.
چهارشنبه 8 شهریور‌ماه سال 1396 ساعت 16:44
امتیاز: 0 0
+ حمزه [ ایران ]
روحشون شاد
دوشنبه 6 شهریور‌ماه سال 1396 ساعت 08:19
امتیاز: 0 0
+ رها [ آلمان ]
روحشون شاد. خدا رحمتشون کنه.

اگر امکان داره، تاریخ و ساعت برگزاری مراسم را لطف کنید اطلاع رسانی نمایید.

با تشکر
جمعه 3 شهریور‌ماه سال 1396 ساعت 14:20
امتیاز: 0 0
پاسخ:
با سلام و احترام
حتما پیگیری خواهم کرد
+ رضایی [ ایران ]
ممنون بابت اطلاعرسانی
پنج‌شنبه 28 شهریور‌ماه سال 1392 ساعت 17:47
امتیاز: 0 0
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک : عدم نمایش ایمیل بعد از درج
وب/وبلاگ :